APF Muntenia - Bun venit

COMUNICAT

Colegiul Fizioterapeutilor din Romania, recunoscut de Ministerul Sănătății în baza proceselor-verbale de validare a alegerilor  organelor de conducere emise de Comisia Electorala Centrala și a adresei Ministerului Sănătății cu nr. 14227/70226/11.01.2018, realizează următoarele demersuri demersuri pentru eliberarea Autorizațiilor de liberă practică:

1. Obținerea de la ANAF a Codului de identificare Fiscală - colegiul este programat în data de 22 ianuarie 2018 pentru a-l ridica;

2. Pregătirea dosarului pentru deschiderea contului IBAN;

3. Încheierea contractelor de mandat cu titlu gratuit pentru membrii organelor de conducere la nivel național și teritorial;

4. Publicarea în Monitorul Oficial, conform art. 107 din Statut, a Hotărârii nr. 1 din 20.01.2018.

5. Stabilirea punctelor de lucru pentru cele 25 de colegii teritoriale, a membrilor Consiliilor teritoriale responsabili cu primirea și verificarea actelor, precum și eliberarea ALP-urilor;

6. Întocmirea Registrului unic al fizioterapeuților din România;

7. Urgentarea elaborării normelor metodologice de aplicare a legii 229/2016 și a Regulamentului intern de organizare și funcționare.

8. Organizarea primelor Adunări generale teritoriale, unde vor fi invitati să participe atât fizioterapeuții care au votat pentru alegerea primelor organe de conducere ale Colegiului fizioterapeuților din România) cât și cei care nu au participat la procesul electoral.

Adresa de contact a Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România, unde puteți adresa mai multe întrebări, este cn@cfizio.ro.


Candidati Consiliul National al Colegiului Fizioterapeutilor din Romania


Membrii Consiliilor teritoriale ale Colegiului Fizioterapeuților din Romania
Adunarea Generală Națională a Colegiului Fizioterapeuților din România

Dragi colegi fizioterapeuți

Până pe data de 5 noiembrie 2017, după urmatorul program, se efectuează înscrierile pe listele electorale (de votanți) și se depun candidaturile pentru membrii în Consiliul teritorial ............................. și pentru reprezentanții în Adunarea Generală Națională a Colegiului Fizioterapeuților din România.

Înscrierea pe listele electorale (de votanți) se realizează:

-          fie la sediul Comisiei Electorale Teritoriale ............................., după programul afișat;

-          fie pe mailul comisiei;

Documentele necesare pentru înscrierea pe listele de votanți sunt:

  1. Diploma de licență (original și copie);
  2. CI (original și copie);
  3. Certificat de căsătorie (original și copie);
  4. Declarație pentru locul de muncă (dacă acesta este în alt județ decât domiciliul)- conform art. 6 alin. (4) și art. 16 alin. (2) din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România

Pentru cei care se înscriu pe mail, cu documentele scanate, originalele vor fi prezentate în ziua votării, pentru verificarea conformității lor.

Depunerea candidaturilor se realizează personal la sediul Comisiei Electorale Teritoriale ...................., după programul afișat.

Cei care doresc să își depună candidatura pentru una din funcțiile enumerate anterior, este necesară înscrierea prealabilă pe listele de votanți.

Dosarul candidatului trebuie să conțină următoarele documente :

  1. Formular de candidatură;
  2. CV;
  3. Copie după titlul oficial de calificare;
  4. Adeverință de la locul de muncădin care să reiasă vechimea de cel puțin 3 ani în exercitarea profesieide fizioterapeut sau în activitate didactică;
  5. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare sau condamnări penale;
  6. Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii profesionale naționale din România, sindicate sau partide politice.

Candidatul poate depune și o prezentare generală în legătură cu activitatea pe care o va desfășura în funcția pentru care candidează (1-2 pagini), cerință care nu este obligatorie.

CV-ul și prezentarea generală se depun și în format electronic pentru fi afișate odată cu lista cu candidaturi.

Prima sesiune de vot pentru alegerea membrilor Consiliului teritorial ................................ și a reprezentanților în Adunarea Generală Națională se va desfășura în data de 12 noiembrie 2017, în intervalul orar 10.00-16.00, la sediul Comisiei Electorale Teritoriale ..................................

Toate aspectele menționate mai sus au în vedere constituirea Filialelor teritoriale ale Colegiului Fizioterapeuților din România și alegerea prin vot a forurilor de conducere ale acestora, conform calendarului electoral.  Pentru a se constitui filiala teritorială.................., sunt necesari cel puțin 41 de fizioterapeuți înscriși pe listele electorale (de votanți).

Prin urmare prezența și votul dumneavoastră contează!


Pentru a se constitui colegiile teritoriale ale fiecare județ/teritoriu enumerat în tabelul atașat, este necesară înscrierea pe listele electorale (de votanți) a minimum 41 de fizioterapeuți.

Orice persoană care deține unul din titlurile oficiale prevăzute de art. 11.din legea 229/2016, are dreptul să se înscrie pe listele electorale/de votanți. Înscrierea NU ESTE condiționată de apartenența la o asociație profesională sau de posesia Autorizației de liberă practică.

Fizioterapeuții se înscriu pe lista electorală (de votanți) pentru Colegiul teritorial din județul în care este angajat cu contract de muncă sau, dacă nu este angajat, în al cărui județ are domiciliul stabil. De exemplu:
- o persoană care este angajată a unei instituții cu sediul în județul Sibiu și are domiciliul stabil în județul Covasna, se înscrie pe lista electorală (de votanți) a Colegiului teritorial Sibiu-Mureș, unde și votează;
- o persoană care este student la master la o universitate din județul Argeș, nu este angajată și are domiciliul stabil în județul Vrancea, se înscrie pe lista electorală (de votanți) a Colegiului teritorial Galați-Vrancea, unde și votează

Data limită pentru înscrierea fizioterapeuților pe listele electorale (de votanți) este 5 noiembrie 2017 orele 16.00.

Înscrierea fizioterapeuților pe listele electorale (de votanți) se poate realiza în 2 moduri:
- pe mail, la adresa de mail menționată în tabel: documentele se trimit SCANATE, urmând ca în ziua votării să prezinte și originalele, pentru a fi verificată conformitatea lor;
- personal, la sediul Comisiei electorale teritoriale de care aparțin: documentele sunt depuse în copie, fiind necesare și originalele pentru a verifica conformitatea lor.

Documentele necesare: diploma de licență, CI și certificatul de căsătorie (unde este cazul).

Persoanele care au locul de muncă în alt județ decât cel în care au domiciliul stabil, vor da o declarație din care să reiasă sediul instituției angajatoare, ocupația și numărul/data încheierii contractului de muncă.


REGULAMENT ELECTORAL

PENTRU CONSTITUIREA LEGALĂ A PRIMELOR ORGANE DE CONDUCERE

ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA

CALENDAR

ALEGERI  ORGANE DE CONDUCERE ALE CONSILIILOR TERITORIALE

ȘI A REPREZENTANȚILOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ NAȚIONALĂ


Dragi colegi,

Concluziile ședinței Comisiei Național al Colegiului Fizioterapeuților din România, desfășurată de astăzi, 27 sept. 2017 la sediul Ministerului Sănătății, sunt următoarele:

- draftul de regulament a fost finalizat urmând a fi aprobat în ședința din data de 5 octombrie 2017;
- a fost finalizat calendarul electoral și urmează să fie publicat oficial pe site-urile DSP-urilor și ale asociațiilor profesionale ale fizioterapeuților din România;
- s-a propus ca organizarea administrativă să fie susținută financiar de asociațiile membre care au delegați în Comisia Națională a Fizioterapeuților;
- reprezentantul Societății Fizioterapeuților dr. Nicolae Robănescu s-a revocat oficial din calitatea de membru al Comisiei Naționale a Fizioterapeuților din România.

Curând vom publica varianta finală a regulamentului cu anexele și calendarul electoral.


Stimați colegi,

Ieri, 20.09.2017, s-a desfășurat a doua ședință a Comisiei Naționale a Colegiului Fizioterapeuților în cadrul căreia a fost discutat regulamentul electoral propriu.

Pentru a putea finaliza acest regulament, care urmează să fie aprobat miercuri 27.09.2017, trebuie stabilite următoarele:
- județele în care se dorește organizarea Colegiilor teritoriale;
- componența Comisiilor electorale teritoriale, alcătuită din 3-5 membri, pentru județele în care se vor organiza alegeri în vederea constituirii Colegiilor teritoriale.

Astfel, cei interesati de organizarea și constituirea unui Colegiu teritorial care, conform statutului, are nevoie de minim 41 membri, sunt rugați să transmită pe adresa de mail dananstanca@gmail.com, până sâmbătă 23 09.2017, următoarele date:

1. numele și prenumele persoanelor care doresc să facă parte din Comisia electorală teritorială, precum și datele de contact (număr de telefon și adresa de email).

Menționăm că membrii comisiei electorale nu pot candida la funcţiile deconducere pentru care se organizează alegerile.

Pentru a asigura imparțialitatea alegerilor și pentru a garanta dreptul la vot al tuturor fizioterapeuților și dreptul de a candida, este recomandat ca membrii Comisiei electorale teritotiale să aibă altă profesie decât cea de fizioterapeut (kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, prof. CFM, balneofiiokinetoterapeut) sau să fie studenți în anul 3 la facultățile de profil.

2. Sediul unde se va desfășura activitatea Comisiei electorale, unde se vor întocmi listele electorale și unde se va defășura votarea.


Federatia Româna a Asociațiilor de Fizioterapie anunță organizarea celei de-a doua întâlniri pentru elaborarea draftului de norme metodologice in perioada 27-28 ianuarie 2017, la Bucuresti, Euro Hotels Polizu.

Mulțumim tuturor asociatiilor de fizioterapie prezente prin reprezentanții delegați la prima dezbatere desfășurată în data de 18 ianuarie 2017 și ne exprimăm regretul pentru asociațiile care nu au participat.

Federatia Romana de Fizioterapie invită toate asociațiile profesionale care doresc să se implice în elaborarea draftului de norme metodologice de aplicare a legii 229/2016 să participe și la a II-a dezbatere.

Din motive organizatorize, așteptăm confirmările de participare la adresa de mail secretariat@rofizioterapie.ro, până miercuri 25 ianuarie 2017.


Stimați colegi,

Având în vedere intrarea în vigoare a Legii 229/2016 care stabilește o nouă procedură pentru autorizarea fizioterapeuților (kinetoterapeuți, fiziokinetoterapeuți, balneofiziokinetoterapeuți, prof. CFM) precum și organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, vă facem cunoscute persoanele ce trebuie contactate pentru organizarea primei Adunări generale în vederea constituirii Colegiilor Teritoriale.

Kinetoterapeuții, fiziokinetoterapeuții, balneofiziokinetoterapeuții (absolvenți de studii universitare) și prof CFM sunt rugați să ia legătura cu persoana delegată pentru județul în raza căruia aceștia își desfășoară activitatea sau au domiciliul stabil.


Dragi colegi,

Marcăm în istoria comunității fizioterapeuților din România o altă zi importantă: 22 noiembrie 2016, ziua în care a Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România a fost publicată în Monitrul Oficial nr 0939, Act nr. 229/17 Noiembrie 2016.

Având în vedere ca în 90 de zile de la data publicării trebuie emise normele metodologice de aplicare a prezentei legi, Federatia Romana de Fizioterapie, factor determinant în reglementarea profesiei de fizioterapeut, lansează către cei interesați invitația de a se alătura grupului de lucru ce va fi constituit în ianuarie 2017.

În acest sens, îi rugăm pe cei care doresc să facă parte din acest grup de lucru să trimită o scrisoare de intenție la secretariatul Federației, secretariat@rofizioterapie.ro, până la data de 20 decembrie 2016.

La sfârșitul lunii decembrie membrii care vor face parte din grupul de lucru vor fi anunțați cu privire la data și locul de desfăușrare a evenimentului.


Dragi colegi,

Federația Română a Asociațiilor de Fizioterapie dă startul înscrierilor pentru accesarea platformei Physiopedia+, spațiu virtual inovativ de învățare online și perfecționare continuă.

Începând cu 1 februarie 2017, vor avea acces la această platformă membrii FRAF care achită cotizația pentru 2017, pentru o taxa de doar 50 lei.

Pentru a te număra printre cei care vor avea acces la platforma Physiopedia+ înscrie-te în perioada 7 noiembrie 2016 – 15 ianuarie 2017 la una din cele patru asociații membre FRAF (APF Muntenia, AK Bacău, APK Transilvania și AK Bucovina), achită cotizația pe 2017 și taxa pentru accesarea Physiopedia+ (doar 50 lei pentru anul 2017) și vei primi în ultima săptămână din ianuarie 2017 parola de acces.

Pentru nelămuriri și alte informații vă stăm la dispoziție la adresele de mail:
- secretariat@rofizioterapie.ro – Federația Română a Asociațiilor de Fizioterapie;
- secretariatapk@ymail.com – Asociația Profesională a Fizioterapeuților Muntenia București;
- asoc_kineto.bacau@yahoo.ro – Asociația kinetoterapeutilor din Bacău
- secretariat.apkt@gmail.com – Asociația Profesionala a Kinetoterapeuților din Transilvania;
- kinetobucovina@yahoo.com – Asociația kinetoterapeutilor din Bucovina.

Pentru detalii referitoare la conținutul website-ului Physiopedia+ accesați link https://youtu.be/6bl16SrU30Y


Dragi colegi,

Pentru ca am crezut in acest proiect si am luptat pentru finalizarea lui, azi, cu bucurie va anuntam ca reglementerea profesiei de fizioterapeut a primit ieri, 18.10.2016, in plenul Camerei Deputatilor, votul final de adoptare.

http://www.infoaries.ro/initiativa-legislativa-a-deputatului-turdean-mircea-irmie-a-trecut-de-votul-parlamentului/

Am reușit prin tenacitate și consecvență sa convingem autoritatile asupra necesității alinierii profesiei la cerintele europene, prin sute de ore de lucru, nopti nedormite si prin motivatia puternica legata asigurarea calității serviciilor de fizioterapie, in scopul asigurarea protecției pacientului.

Federatia Romana de Fizioterapie mulțumeste pe această cale pentru disponibilitate și sprijinul acordat în toată această perioadă:
- domnului Deputat Mircea Irimie, inițiatorul proiectului de lege;
- domnilor și doamnelor Deputat ai Comisiei pentru Sănătate și Familie din cadrul Camerei Deputaților - Președinte Florin Buicu, Vicepreședinte Rodica Nassar, Vicepreședinte Horia Cristian, Cătălin Potor, Grigore Crăciunescu, Lucreția Roșca, Petru Movilă;
- secretariatului Comisiei pentru Sănătate și Familie;
- domnului președinte Dan Blendea, Comisia de recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie

De asemenea, mulțumim tuturor colegilor implicați și susținători ai proiectului de lege.

În timpul cel mai scurt posibil veți fi informați modul în care urmează să se organizeze Colegiul Fizioterapeuților din România.

Căciulan Elena & Stanca Daniela


AL XI lea CONGRES NATIONAL CU PARTICIPARE INTERNATIONALA

În numele Federației Române a Asociațiilor de Fizioterapie, avem onoarea şi plăcerea să vă invităm la al XI-lea Congres Naţional de Fizioterapie cu participare internațională, care se va desfăşura în perioada 7-8 octombrie 2016, la Hotel Novotel, Bucureşti.

Președinte de onoare: Dr. Dan Blendea, președinte al Societății Române de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie.

Mai jos găsiți programul complet de conferințe și workshop-uri din cadrul Congresului. Îl puteți salva sau imprima din versiune PDF disponibilă aici.

Mai multe detalii puteti urmari AICI


Federatia Romana a Asociatiilor de Fizioterapie, in parteneriat cu Fundatia Motivation Romania, are deosebita placere sa va invite la prima Conferinta Nationala de Fizioterapie, ce se va desfasura la Bacau, in perioada 29-31 octombrie 2015.
Locatie: Hotel Dumbrava, Bacau
Numar participanti: 80
Taxa: nu se percepe
Persoana de contact pentru inscrieri: Viorel Miron, asoc_kineto.bacau@yahoo.ro sau vironviorelionel@yahoo.com
In cadrul acestui eveniment, se va desfasura Adunarea Generala a Federatiei Romane a Asociatiei Fizioterapeutilor, la care sunt invitati sa participe ca observatori, toti doritorii interesati de a fi la curent cu activitatea desfasurata in perioada noiembrie 2014-octombrie 2015 si cu proiectele viitoare.
Persoana de contact pentru AG a FRAF - Daniela Stanca, email: secretariat@rofizioterapie.ro
Impreuna vom fi mai puternici!!!!!!!!!

Citeste mai mult


Propunerea legislativa a Federatiei Romane a Asociatiilor de Fizioterapie privind exercitarea profesiei de fizioterapeut a primit avizul favorabil al Comisiei pentru Sanatate Publica din cadrul Senatului, in urma dezbaterii din data de 21 aprilie 2015, la care au fost prezenti reprezentantii Federatiei si ai Asociatiei Studentesti de Fizioterapie.

Foto 1 | Foto 2


Integrarea fizioterapeutului in cabinetele de libera practica - Descarca PPT (fisier Powerpoint)


KINETOTERAPIA provine din greaca veche; kinetos-miscare, terapevein-totalitatea mijloacelor pentru prevenirea, tratarea si recuperarea medicala.
KINETOTERAPIA reprezinta totalitatea masurilor si mijloacelor necesare pentru prevenirea, tratamentul si recuperarea medicala, utilizand ca mijloc fundamental exercitiul fizic, miscarea.

Asociatia Profesionala a Profesorilor C.F.M. si Kinetoterapeutilor Muntenia Bucuresti, a luat fiinta In 1992 la initiativa profesorilor de cultura fizica medicala din reteaua sanitara a municipiului Bucuresti, precum si a studentilor sectiei de kinetoterapie a A.N.E.F.S. Bucuresti.

In 1996, la Cluj, APF Muntenia, participa alaturi de Asociatia Kinetoterapia Moldova Iasi si Fundatia Universitara pentru kinetoterapie Oradea, la constituirea Federatiei Romane de Kinetoterapie, ulterior membra a W.C.P.T.

In 2003, F.R.A.K. este membra fondatoare a F.I.O.P.F. (Federatia Internationala a Organizatiilor de Kinetoterapie din tarile Francofone)

Membrii A.P.K.Muntenia sunt:

- profesori CFM,
- kinetoterapeuti,
- studenti ai Facultatii de kinetoterapie anul IV A.N.E.F.S., precum si studentii sectiilor de kinetoterapie din cadrul facultatilor particulare de Educatie Fizica,
- fiziokinetoterapeuti.

APF Muntenia are Inscrisi In asociatie 212 membii din toate judetele tarii (Bucuresti, Ilfov, Tulcea, Constanta, Teleorman, Buzau, Giurgiu, Dambovita, Prahova, Dolj, Olt, Arges, Gorj, Mehadinti, Caras Severin)

Cei mai multi membrii, lucreaza In serviciile de recuperare ale spitalelor, policlinicilor, dispensarelor, centrelor de zi pentru copii, din sistemul sanitar de stat si privat. o parte dintre kinetoterapeuti lucreaza si In scolile speciale si statiuni balneare.

Pregatirea temeinica a kinetoterapeutilor le permite acestora sa realizeze urmatoarele:

- evaluarea deficitului motor, dar si a altor sisteme si aparate prin: bilant articular si muscular, teste de apreciere a posibilitatilor de a efectua abilitatile necesare activitatilor zilnice, de la cele mai simple, pana la cele care necesita o coordonare si un echilibru deosebit;
- evaluarea capacitatii de efort prin probe functionale respiratorii, cardio-vasculare;
- stabilirea si efectuarea programului kinetic In functie de afectiunile pacientilor-clientilor.

Kinetoterapeutul are o relatie de colaborere cu medicul de balneo-fizioterapie si recuperare medicala, dar si cu medicul specialist si este parte integranta a echipei interdisciplinare (alaturi de asistent social, psiholog, logoped, ortezist, etc.)

Va asteptam sa va perfectionati in interesul pacientului!

documentul atasatGasiti detalii legate de continut in
Duminica 22 mai 2016: 08.00 - 11.00
Sambata 21 mai 2016: 09.00 - 18.00 (1 ora pauza de pranza)
Vineri 20 mai 2016: 14.00 - 19.00
Program:

Au mai ramas doar 2 locuri la programul de educatie continua "Reeducare posturala prin metoda Mézières", organizat de APF Muntenia in perioada 20-22 mai 2016.

Stimati colegi,

 

La initiativa colegului nostru Alin Burileanu, Federatia Romana de Fizioterapie a demarat campania de strangere de fonduri pentru organizarea celui de-al XI Congres National de Fizioterapie cu participare internationala ce se va desfasura la Bucuresti in perioada 6-8 octombrie 2016.

Primul pas a fost realizat astazi de acesta, care a donat toata suma aferenta sustinerii workshop-ului Reeducare Posturala Globala, organizat la Bacau, azi 26 martie 2016. Multumim pentru sustinere!

Urmatorul pas va fi realizat de Daniela Stanca care, de asemenea va dona suma aferenta sustinerii programului de educatie continua "Fizioterapia in patologia membrului superior - UMARUL. Aplicatii terapeutice", organizat la Oradea in perioada 2-3 aprilie 2016.

Iar acest demers va continua cu sprijinul fiecaruia dintre noi!

Citeste mai mult »

 

Asociatia profesionala a fizioterapeutilor Muntenia anunta organizarea urmatoarelor programe de educatie continua:

1. Reeducarea posturala prin metoda Mézières, 20-22 mai 2016, formator - Daniel Paguessorhaye, președinte al Federatiei Franceze a Maso-Kinetoterapeutilor Reeducatori;

2. Tehnici de mobilizare articulara si a nervilor periferici. Examinarea si tratamentul punctelor Trigger, 31 mai-1 iunie 2016, formator prof. Robert Donatelli

Vom reveni cu detalii privind continutul fiecarui program.

Va asteptam sa va perfectionati in interesul pacientului!

Citeste mai mult »

 

Contact corespondenta:

Bucuresti, Str. Slt. Alexandru Borneanu nr. 9