APF Muntenia
Joi 15 mai 2014, sub auspiciul ANC și al Ministerului Educației Naționale, la invitația FRAF, s-a desfasurat dezbaterea ”Kinetoterapia - între reglementare europeană și paradigmele domeniului de studiu la care au participat:

- Domnul Președinte Nicolae Postavaru și alți patru experți de la Autoritatea Națională pentru Calificări: Petrescu Mihaela, Manea Catalin, Udrea Mihaela, Nisioiu Ana Maria;
- Doamna Oana Salomia, Ministerul Educației Nationale, Centrul Național de Echivalare și Recunoaștere a Diplomelor;
- Reprezentantul WCPT-ER, Esther-Mary D Arcy;
- Reprezentanți FRAF: Elena Caciulan, Daniela Stanca, Doriana Ciobanu, Goga Bogdan, Viorel Miron, Francisc Danelciuc Tadeus;
- Reprezentanți ai Asociației Studențești de Fizioterapie: Laura Din, Ana Elisabeta Iftene, Diana Iuliana Petcu;
- Decani și reprezentanți ai Facultăților de EFS cu specializarea Kinetoterapie si Motricitate specială și ai Facultății de Kinetoterapie de la București, precum și ai Facultății de Științe de la Pitești;
- Membru al Comitetului Medicale C377 al ASRO
Scopul acestei întâlniri a fost luarea unei decizii cu privire la schimbarea sau păstrarea titlului specializării, a denumirii domeniului de licență și a domeniului fundamental de ierarhizare, pentru Hotărârea de Guvern privind nomenclatorul domeniilor și specializărilor/programelor de studiu ce urmează a fi adoptată.
Federația a considerat că această întâlnire poate fi o oportunitate pentru a face cunoscute recomandările WCPT-ER în ceea privește protecția titlului profesional, curricula universitară și competențele profesionale, care să asigure securitatea pacientului, prin furnizare de servicii de calitate, dat fiind faptul că România se situează în primele 3 țări din Europa privind numărul de profesioniști (medici, dentiști, kinetoterapeuți, fiziokinetoterapeuți) care migrează.
Federația și-a dorit această dezbatere pentru a prezenta:
- raționamentele schimbării titlului profesional din kinetoterapeut în fizioterapeut
- necesitatea armonizării curriculei universitare cu:
Standarde educationale WCPT – ER;
Standardul profesional “Ingrijire de sanatate furnizata de fizioterapeut”.
- sugestii privind schimbarea denumirii specializării, a domeniului de licență și a domeniului fundamental de ierarhizare, astfel încât să fie justificată activitatea de furnizare de servicii de îngrijire a sănătății, în scopul promovării acesteia și a stării de bine a populației
Urmare a discuțiilor purtate, decizia finală adoptată în unanimitate de reprezentanții facultăților de Educație Fizică și Sport, a fost păstrarea denumirilor stabilite prin HG 493 din 17 iulie 2013: specializarea – kinetoterapie, domeniul de licență: kinetoterapie, domeniul de ierarhizare: Știința Sportului și Educației Fizice, Domeniului fundamental de ierarhizare: Știința Sportului și Educației Fizice.
De asemenea, reprezentanții Facultăților de EFS au menționat că ar dori să schimbe curricula universitară, astfel încât competențele profesionale și transversale obținute la absolvire să fie recunoscute în Europa.
Vom reveni cu procesul verbal al acestei întâlniri.


In perioada 7-10 mai 2014, Federatia Romana a Asociatiilor de Fizioterapie a participat la Adunarea Generala a Confederatiei Mondiale de Fizioterapie- Regiunea Europa (WCPT-ER).
Dintre subiectele dezbatute, cele care intereseaza in mod direct Romania, unde profesia nu este reglementata, au fost:
1. Reglementarea profesiei:...
- motivele modernizarii Directivei 2005/36/EC
- aparitia directivei 2013/55/EU
*aparitia cardului profesional european - certificat european eliberat de Statul membru al UE pentru a facilita mobilitatea temporara si permanenta
*dezvoltare profesionala continua (formare profesionala continua).
2. Inlocuirea pana in 2017 a ocupatiilor existente in ESCO (Clasificarea Europeana a aptitudinilor, competentelor, calificarilor si ocupatiilor) la grupa 2264 Fizioterapeuti si definirea competentelor.
Vom reveni cu detalii!


Info

Joi 15 mai 2014, sub auspiciul ANC și al Ministerului Educației Naționale, la invitația FRAF, s-a desfasurat dezbaterea ”Kinetoterapia - între reglementare europeană și paradigmele domeniului de studiu la care au participat:

Citeste mai mult »


Stimati colegi,

Va reamintim ca in perioada 30 mai - 1 iunie 2014 FRAF organizeaza la Bucuresti programul de educatie continua Reeducare cardio-vasculara. Programul de desfasurare si continutul cursului:

Mai multe detalii
 

Contact corespondenta:

Bucuresti, Str. Slt. Alexandru Borneanu nr. 9

Contul IBAN

RO31BRDE410SV69643254100